áiliú

[ref dict="Universal (Ch-Ru)"]癌瘤[/ref]

Chinese phonetic list . 2014.

Look at other dictionaries:

  • John Moriarty (writer) — John Moriarty (1938, County Kerry, Ireland – 1 June 2007) was an Irish writer and philosopher. He was educated in Listowel and at University College Dublin. He lived at the foot of Mangerton Mountain in northern County Kerry, and online at… …   Wikipedia

  • vytulas — sm. (3a) LVIV648, E, DŽ, OGLII125, FrnW, NdŽ, P.Skar, Jž, Sv, Dsn, vỹtulas (3b) BŽ504; Sut, N, Kos58, [K], LsB485, Rtr 1. kas susukta, suvyta į daiktą: Vytulas, sąranga SD113. Virves suvytuliavo jis į vytulus J. Atvežė vytulą dratos Ds. Turiu du …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žugertas — sm. CI663, B475, MŽ, N, [K], KŽ kartis žuvims baidyti ar valčiai stumti: Valtyje būta ir daug kitokių žūklės bei laivavimo padargų ir įrankių: tinklų, ūdų, ailių, perstekių, bukių, prikių, stūmų, ylių, žugertų, virvės vytulų ir kitokio gėrio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.